д-р Червеняшка

Д-р Цветомила Червеняшка-Андонова завършва Медицински университет – Пловдив през 2009 г. Професионалните й интереси и преобладаващите случай в практиката й са в областите на детската дентална медицина и ортодонтията. Успехите й в областта на лечението на малките и подрастващи пациенти се дължат на спокойната й натура и непрекъснатия процес по прилагане на последните достижения в денталната наука. Многобройните курсове и обучения, в които е участвала допринасят за гарантиране приложението на новите технологии, материали и практики в лечението.

Сетрификати