Начало

СЪВРЕМЕННАТА СТОМАТОЛОГИЯ се развива с такива бързи темпове, че можем да я сравним с бързо течаща река в която дори доброто плуване в повечето случаи гарантира само задържане на едно място. Изисква се голямо усилие да се предвижваш нагоре по течението. Много от нещата които съм учил в университета преди години  вече са отживелица. Затова в своята практика съм заложил на непрекъснато усъвършенстване като специалист и инвестиране в съвременна и модерна техника. Друго много важно нещо на което държа е индивидуалното отношение към всеки. Винаги съм се стремил да не забравям ,че пациента който търси помощ е личност със своите изисквания, разбирания, страхове…
Моите професионални интереси са свързани с козметичната стоматология, ортопедията и ортодонтията. За това за мен е изключително удоволствие, че все повече пациенти идват при нас не за това,че имат болки ,а с желание да подобрят своята усмивка. Докато преди години почти не се говореше за дизайн на усмивката, художествени реставрации, фасети то днес това е ежедневна практика и все повече хора осъзнават, че красивата усмивка е предпоставка за успех, щастие и личностна реализация.

С уважение д-р Стефан Захманов