Инкрустации

Инкрустациите (Тwinkles) или т.нар. „бижута“ за зъби се поставят без да се изпилява емайла, чрез техниката на адхезивно свързване. Така във всеки един момент вашето „бижу“ може да бъде премахнато или подменено, без това да влияе на емайла.

По мое наблюдение след поставяне на подобна инкрустация подрастващите подобряват и зъбната се хигиена в стремежа си да почистват до „“блясък““ своето украшение.

 

 

Инкрустация 3Инкрустация 1Инкрустация 2Инкрустацията може да се премахне по всяко време без да се повреди емайла на зъба.