Шиниране

Тази манипулация се извършва в случаи, при които има:

  • напреднал пародонтит с оголване на корените на зъбите
  • повишена подвижност
  • нарушена дъвкателна или говорна функция

Резервните сили на пародонта (зъбодържащия апарат) се изчерпват и патологичния процес протича бързо. Целта на шинирането на тези зъби е преразпределение на натоварването върху зъбите по време на дъвкателния процес. Така запазваме зъбите Ви от по-нататъшно оголване, подвижност и самостоятелно изпадване.

Как се извършва шинирането?

По вътрешната повърхност (към езика) на зъбите залепваме с фотополимер с цвета на зъба шиниращо влакно. Използваме различна ширина и форма на кевларени влакна, които са изключително здрави. За сравнение тези влакна намират приложение в космическата промишленост. Естетиката е много добра, а възможността за почистване с интердентални четки или зъбен камък не е нарушена. Това е начин за удължаване живота на Вашите зъби.