Services

Orthodontics, orthodontist
Orthodontics is a branch of dentistry, which deals with misaligned teeth and improper proportions of dental arches and jaws.
Facets
Veneers can make your smile perfect. They are a flake-thin porcelain plate, which is glued to the front surface of the tooth.
Bonding
Бондингът е метод на директно възстановяване с фотополимер на счупени, криви, раздалечени, оцветени или кариозни зъби.
Whitening
Здравите зъби, пожълтяват с течение на годините оцветявайки се от различни багрила – кафе, цигари , червено вино ,пигментирани храни и т.н.
Prosthetics
Зъбното протезиране се налага при нарушаване на зъбните редици наличие на липсващи зъби. Целта на зъбното протезиране е да ви помогне да дъвчете отново удобно.